nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Contactgegevens

Velden met een * zijn verplichte velden

Betalen

Hoe kan ik betalen in de webwinkel?

Betalen kan met een overschrijving, Bancontact, iDEAL of met kredietkaarten Visa, Mastercard. Overschrijven kan op IBAN BE

Hoe kan ik betalen in de winkel?
Momenteel kan u bij Naturann cash betalen of via een bancontact app op uw telefoon of tablet. Er zijn meerdere bankautomaten in de straat.

verzenden en retourneren

VERZENDEN

Wij trachten de binnengekomen bestellingen te verzenden op dezelfde dag dat wij uw betaling hebben ontvangen, indien dit niet mogelijk is versturen wij de bestelling binnen de 2 werkdagen. Hou er rekening mee dat er rond feestdagen en tijdens actieperiodes een vertraging kan ontstaan. Wanneer uw bestelling verstuurt is, ontvangt u een e-mail met een link naar de Bpost of Post NL website waar u uw pakket kan volgen. 

Wat zijn de verzendkosten? 
Alle bijkomende kosten voor verzending worden vermeld voor u uw bestelling bevestigd.  Verzending via bpost. 
België: 5.50 euro
Nederland: 7.50 euro
Wanneer uw bestelling (excl. verzendkosten) 75 euro of meer bedraagt, dient u geen verzendkosten te betalen. 

Lees meer...

Algemene voorwaarden

​​​​​​​Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

[Naam ondernemer] (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);

[Vestigingsadres];

[Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres];

Telefoonnummer: [en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is]

E-mailadres: [of ander aan de consument aangeboden elektronisch communicatiemiddel met dezelfde functionaliteit als e-mail]

KvK-nummer:

Btw-identificatienummer:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 1. ​​​​​​​de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 2. de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 3. een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Lees meer...


 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.